วารสารรายเดือนสู่ ebook

ebook2

จากเดิมวารสารของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตเป็นรูปเล่มขนาด A5 แล้วจัดส่งไปตามหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทำให้ใช้กระดาษและงบประมาณเป็นจำนวนมาก

http://muit.mahidol.ac.th/enews/?page_id=199

ebook1

ปัจจุบัน ลดการใช้กระดาษ โดยทำวารสารรายเดือน เป็นในรูปของ Electronic Book เป็นหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ แทบเล็ต ทำให้ลดการใช้กระดาษปริมาณมากๆ

comments