ปิดไฟเมื่อไม่อยู่โต๊ะทำงาน

IMG_20130923_150628

เปิดเฉพาะด้วยที่เราจำเป็นต้องใช้จริง ๆ

comments