แยกประเภทขยะ

CameraZOOM-20130923140741916

ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ คือ ขยะที่เราคัดแยกบางชนิดสามารถนำไปขาย กลับมาเป็นเงินได้

comments