การใช้ Telepresence ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

DSCN6841-01-(42) DSCN6841-01-(30)a DSCN6841-01-(34)a DSCN6841-01-(48)a DSCN6841-01-(55)a

การใช้ Telepresence ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขวงสะหวันนะเขต และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จำนวน 4 แห่ง คือ

1. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

2. สำนักงานอธิการบดี

3. คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช)

4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ราชวิถี)

comments