ระบบจองใช้บริการการติดต่อสื่อสารทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอนของหน่วยผลิตสื่อออนไลน์

1384751_10201353296427680_1850820741_n

ระบบจองใช้บริการการติดต่อสื่อสารทางไกลและการผลิตสื่อการเรียนการสอนของหน่วยผลิตสื่อออนไลน์ http://imedia.mahidol/ เปิดให้จองบริการต่างๆของฝ่ายพัฒนาสื่อผสม อาทิ AcuConferenced,Video Conferencing,ห้องบริการผลิตสื่อ, TelePresence ทั้งนี้ยังมีคู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆให้ศึกษาด้วย จัดเป็นระบบเป็นลดการใช้ทรัพยากรกระดาษและสามารถติดตามผลการจองและสถิติใน การขอใช้บริการได้เป็นอย่างดี

comments