วางสายเคเบิ้ลใต้ดิน Underground Cables

 

2012-12-11 22.51.09 2012-12-15 16.21.12

วางสายเคเบิ้ลใต้ดิน ทำให้มีความเชื่อถือสูง โอกาสจะถูกต้นไม้ล้มทับหรือพายุเป็นไปได้น้อยมาก มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากโอกาสสัมผัสมีน้อย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ทำให้สภาพแวดล้อมสวยงามเป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม

comments